PRIVACY en COOCKIES VERKLARING van Moved For All Nations VZW

Moved For All Nations vzw
Leopoldplein 26A
2500 Lier.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Telefoon: 0032 (0)485 76 84 38


PRIVACY VERKLARING:

1. Verklaring
Voor Moved For All Nations vzw (MFAN) is de bescherming van de persoonsgegevens van groot belang. Daarom wordt alles in het werk gesteld om de privacy van iedereen die contact met ons opneemt te respecteren.

2. Onze verantwoordelijkheid is om:
Dit brengt met zich mee dat wij:
- uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Om deze verantwoordelijkheid na te komen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van Moved For All Nations vzw (MFAN)bovenaan de pagina.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Moved For All Nations vzw (MFAN) voor o.a. volgende doeleinden verwerkt:

- Om de digitale mailings toe te sturen, zoals School Of Faith Bible Institiute, Go Belgium Go en Belgium Arise.
- Om u op de hoogte brengen van door ons georganiseerde evenementen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

4. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
- het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …vb Dropbox, Google Drive);
- het verspreiden van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is. Een uitzondering wordt gemaakt zodra wij vermoeden dat een wet wordt overtreden, discriminerende uitlatingen, of andere niet volgens de reglementen wordt gehandeld zoals die zijn opgesteld door Moved For All Nations vzw.

6. Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Uw rechten omtrent uw gegevens
- U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons te contacteren.
- Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
- Bij het zich inschrijven van een evenement georganiseerd door Moved For All Nations vzw verklaart de persoon in kwestie zich akkoord met het feit dat deze kan gefotografeerd of gefilmd worden. Moved For All Nations vzw behoudt zich ook het recht om dit materiaal naar eigen goeddunken te gebruiken op zijn eigen website of als promotiemateriaal. Dit materiaal zal niet verkocht of te leen gegeven worden aan derden, maar ten alle tijden eigendom blijven van de vzw.
Als gevolg van de wet op de privacy heeft iedereen het recht om gegevens (of beeldmateriaal) met betrekking tot zijn eigen persoon of zijn/haar minderjarige kinderen, van deze site of uit het gegevensbestand aan te passen of verwijderen. Dit mits een schrijven gericht aan de Moved For All Nations vzw.

8. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

9. Wijzigingen
Moved For All Nations behoudt zich het recht om deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy van toepassing zijn.

10. Vragen
Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen.

COOCKIES: Wij plaatsen geen coockies op onze websites daar dit wettelijk niet echt verplicht is.