Wees geïnspireerd!

Wees geïnspireerd!

Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk... (Jakobus 1:27a)
Wees bewogen!

Wees bewogen!

'Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft.' (Matteüs 22:9)
Wees betrokken!

Wees betrokken!

Jezus vraagt ons om in Hem te geloven en om, hier en nu, te doen, wat Hij deed.

 Omdat beelden

  meer zeggen dan duizend woorden

 

 

Ik wil op de hoogte blijven.