“4/14 Window”

 4-14 jarigen zegenen, bemoedigen en toerusten om de wereld te transformeren.

Rudi Van Steen werd, als Strategie Coordinator voor de 60 miljoen tellende Yadav bevolking in India en Nepal, in september 2010 uitgenodigd om deel te nemen aan de “4-14 Window Global Summit II” in New York. 570 leiders uit meer dan 75 landen ontmoeten elkaar. Doelgericht onderwijs en een rijke keuze aan workshops hielp de deelnemers het 4/14 Window te begrijpen.

Elk jaar, 14 april, (de veertiende dag van de 4de maand) een dag om éénparig te bidden (en vasten) voor het 4/14 Window!

 Meer up to date info? https://414window.wordpress.com/


Het initiatief was genomen door Luis Bush, de man die in 1990 het 10/40 window lanceerde. Een uitdagende geografische visie en een missie met succes!

 

  • De oogst binnen het 10/40 window is momenteel 100 keer meer dan in de daarbuitenliggende landen.
  • In meerdere landen van het 10/40 window is het percentage Christenen sterker gegroeid dan de natuurlijke bevolkingsgroei in de laatste 15 jaar.

 ‘Het 4/14 Window’ is een visie met focus op de +1,2 miljard 4 tot 14 jarigen wereldwijd.

  • Bijna 70% van de 4 tot 14 jarigen leeft binnen het 10/40 window! (een reden te meer om op het 10/40 window te focussen)
  • Meer dan 1/3de van de 150 miljoen ondervoede kinderen in deze wereld onder de 5 jaar leeft in India. (in sommige Afrikaanse landen zijn de aantallen lager maar de situaties ernstiger)
  • Meer dan 1/3de van de niet naar school gaande kinderen in de wereld leeft in India (23%), Pakistan (7%) en Bangladesh (3%).
  • India telt het grootste aantal kinderen tussen 4 en 14 in de wereld.
  • Statistieken tonen aan dat 80% van de Christenen een eerste keuze voor Christus maakte voor hun 18de. (veelal dankzij Zondagsscholen, kinder- en jeugdkampen)
  • Een andere 10% maakte de keuze onder invloed van kinderen.

“Miljoenen kinderen leven in armoede en hebben weinig of niets om van te leven maar niet alleen zij zijn in nood. Ook de kinderen die in voorspoed opgroeien zijn in nood. Zij hebben alles om mee te leven maar niets om voor te leven.”

  • Hoeveel 4 tot 14 jarigen leven er in ons land? Herkennen we het potentieel dat God in hen geplant heeft? Zetten we ons voldoende in om hen het Evangelie te verkondigen? Rusten we hen toe als discipelen van Jezus en weten we hen in te schakelen in zendingswerk in binnen- en buitenland?

Kinderen zijn strategisch omdat de klei nog zacht is! 

Of een kind nu lijdt onder armoede of voorspoed, de kindertijd vormt de mens grotendeels. Kinderen en jongeren hebben nood aan aandacht, meer dan enige andere doelgroep. 90 % van onze hersenen word gevormd voor de leeftijd van drie en het overgrote gedeelte van onze persoonlijkheid is reeds in ons op zesjarige leeftijd. 

De kindertijd, een strategische levensfase, is snel voorbij. We moeten hem zondermeer benutten om de volgende generatie te vormen. De Bijbel spreekt duidelijke taal: “Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.” (Spreuken 22:6) 

Lessen voor de toekomst uit de geschiedenis van de Zondagsschool.

De Zondagsschool-beweging begon in Engeland in 1782. In het begin waren Zondagsscholen eigenlijk gewoon scholen voor arme en ongeschoolde kinderen. De Industriële Revolutie had er voor gezorgd dat kinderen lange dagen in de fabrieken werkten. (Pas in 1802 werden de werkuren voor de kinderen wettelijk beperkt tot 12 uur per dag) Ook zaterdag was een werkdag. De Zondagsschool was een initiatief van Christelijke visionairen die deze kinderen wilden bevrijden uit dit soort van leven.

De Engelse Anglicaan Robert Raikes (1725-1811) was degene die deze beweging echt aanwakkerde. Spoedig waren er ook in Amerika Zondagsscholen. De beweging werd warm ontvangen door zowel denominale als niet-denominale organisaties. In slechts enkele tientallen jaren was de beweging zeer populair en bijna wereldwijd een normaal aspect van het leven. Zelfs ouders die niet regelmatig naar de kerk gingen stonden er op dat hun kinderen naar de Zondagsschool gingen… Schone kleding en lesmateriaal werd voorzien, de Bijbel werd gebruikt als tekstboek om te leren lezen en schrijven, er werd gebeden en gezongen, onderricht gegeven over hygiene, enz.

Zonder ‘echt te evangeliseren’ leefde de hoop dat het Bijbels gefundeerd onderwijs de harten van de kinderen zou transformeren en dat deed het. Zowel in Engeland als in Amerika werd in de jaren 1870 onderwijs verplicht bij wet en godsdienst was een verplicht deel van het lespakket. Honderd jaar na het begin van de beweging telde de Zondagsschool alleen in Engeland al meer dan 5 miljoen kinderen! Van eind 1800 tot rond 1950 was de Zondagsschool de primaire hoop voor kerkgroei maar toen verloor het zijn evangeliserende focus…

Herplaats uw hoorn en zalf de volgende generatie! 

In 1 Samuel 16:1,6-13 lezen we dat Samuel treurt over de situatie met Saul maar God roept hem op om zijn hoorn te vullen en op weg te gaan om de volgende generatie te zalven. Aangekomen in het huis van Jesse in Bethlehem ziet Samuel Eliab. Afgaande op het uiterlijk was hij overtuigd dat God hem tot koning wilde zalven maar God zag het anders. Waarschijnlijk tot ieders verbazing was het David, de jongste zoon die nog in het veld was om de schapen en geiten te hoeden, die gezalfd moest worden. 

Hoevelen van ons treuren over de situatie van de kerk vandaag? God roept ons op om op te staan en om met een gevulde hoorn op weg te gaan en de volgende generatie te zalven.

Aan wie denken wij als we over toekomstige leiders spreken? Bijbelschoolstudenten, kinderen van een echtpaar dat trouw naar de kerk komt, mensen die regelmatig financieel kunnen bijdragen, …???   

God ziet leiderschap voor de toekomst in de kinderen en jongeren die Christus ‘nog niet’ kennen! Uitreiken naar 4 tot 14 jarigen die Christus ‘nog niet’ kennen zou wel eens de sleutel kunnen zijn om ‘gezalfde tieners en jongeren’ de wereld te zien transformeren tot ieders verbazing! 

Elk jaar, 14 april, (de veertiende dag van de 4de maand) een dag om éénparig te bidden (en vasten) voor het 4/14 Window!

Ik weet me geroepen om de hoorn aan de mond te zetten en jong en oud op te roepen om een actief gebedsnetwerk te vormen voor het 4/14 Window. U toch ook? 

Kiest u er voor om op 14 april met ons mee te bidden (en te vasten)? Laat het ons dan even weten, we zenden u graag specifieke gebedsonderwerpen toe.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.