Ontstaan en visie.

Rudi Van Steen, de oprichter van Moved For All Nations schrijft:

In januari 1993 bad ik voor een verjaardags geschenk van God Zelf dat heel mijn leven zou veranderen en exact op mijn verjaardag ontving ik een uitnodiging om als chauffeur deel uit te maken van een vrachtwagenkonvooi dat hulpgoederen naar Albanië zou brengen. Dit was mijn eerste van vele buitenlandse zendingsreizen naar verschillende landen. De nood in Albanië en andere landen drongen me steeds weer om goederen en fondsen in te zamelen voor landen, doelgroepen en mensen in grote nood en dat deed ik met behoorlijk groot succes.

In 1999 had ik een ontmoeting met iemand uit Alaska. Toen ik de dag daarna voor hem begon te bidden zag ik, terwijl ik naar de wereldkaart keek, dat Alaska zowat letterlijk het einde der aarde is. Plots hoorde ik de Geest van God zeggen: “Er staat toch geschreven, “Gij zult Mijn getuigen zijn tot het uiterste der aarde.” Ik brak uit in tranen en zag hoe mijn tranen golven van liefde en bewogenheid werden die de ganse aarde overstroomden.

Die tranen waren het zaad. En wie met tranen zaaien, zullen met gejuich oogsten. In 2002 raadde mijn leiderschap me aan om een eigen organisatie op te starten. Ik wist onmiddellijk dat we ‘MFAN’ moesten gebruiken als afkorting en was overtuigd dat het ‘For All Nations’ zou worden. Alleen de letter ‘M’ was een vraagteken tot iemand me vroeg wat bewogenheid in het Engels was en dat was volgens het woordenboek ‘Moved’ en zo werd op 17 januari 2003 ‘Moved For All Nations’ geboren.

Kort voor het éénjarige bestaan van Moved For All Nations vroeg God me de ‘MFAN’- verjaardag met een gebedsdag te vieren. Ik diende zoveel mogelijk mensen uit te nodigen die betrokken zijn bij zending, hen de kans te geven hun werk voor te stellen maar ik moest zwijgen over wat ik deed. 17 zendingsprojecten waren aanwezig en we baden met grote bewogenheid voor elkanders projecten.

God beleeft geen vreugde aan de grenzen die getrokken zijn tussen landen, volkeren, kerken en organisaties. Hij wil dat we ze afbreken en daar werkt Moved For All Nations met plezier aan mee. U toch ook?

Moved For All Nations wil alle broeders en zusters in Christus zien samenwerken in de Geest van Jezus Christus, hoe verschillend we daar soms ook over mogen denken, want als we samenwerken zal de hele wereld merken dat we één zijn.