Doelstellingen:

Moved for All Nations heeft tot doel :

  1. Het opstarten van socio-economische projecten in landen en streken waar de bevolking daar behoefte aan heeft.
  2. Het begeleiden van dergelijke initiatieven tot zelfstandige projecten, die door de plaatselijke bevolking op zelfrenderende basis geleid kunnen worden.
  3. Het bieden van mogelijkheden voor onderwijs en opleiding aan minderbedeelden en kanslozen, om hen zodoende in de gelegenheid te stellen zich te ontplooien en een waardevolle plaats in de maatschappij in te nemen.
  4. Het bekendmaken van de nood in binnen- en buitenland met de bedoeling om mensen aan te sporen tot actieve liefde voor hun medemens, onafhankelijk van hun huidskleur, religieuze of niet-religieuze overtuiging.
  5. Het werven van fondsen, het verzamelen of vervaardigen van materialen nodig om voormelde projecten tot stand te brengen, te onderhouden en uit te breiden.
  6. Het bekendmaken van de activiteiten van de vereniging in scholen en organisaties, enz., teneinde fondsen te werven en medewerkers aan te trekken.
  7. Het inschakelen van belangstellenden - voor korte of langere termijn -in een project in een andere cultuur om zodoende verruimd te worden in hun gedachten- en belevingswereld.